Header image alt text

Vilniaus r. Sužionių pagrindinė mokykla

Sużańska szkoła podstawowa w rejonie wileńskim

=> Dokumentai dėl Vilniaus r. Sužionių pagrindinės mokyklos reorganizavimo <=

 

Skaitymo konkursas „Poezijos šventė“ (2022 04 29)

Balandžio mėnesį buvo organizuotas Sužionių pagrindinėje mokykloje pradinių klasių ir piešmokyklinio ugdymo vaikų Vilniaus rajono meninio skaitymo konkurso „Poezijos šventė“ I etapas. Jį laimėjo pradinukė Patricija Matačina. Mokinė II-ojo etapo metu deklamavo W. Chotomskos eilėraštį „Kukulka“ ir gavo padėkos raštą už raiškiai padeklamuotą eilėraštį.

Vasario 16 – oji Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena (2022 02 16)

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam Lietuvos piliečiui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Todėl Vilniaus rajono Sužionių pagrindinėje mokykloje 2022 m. vasario mėnesį buvo organizuota mokinių paroda-ekspozicija, skirta Vasario 16-ąjai paminėti.

Lenkų kalbos savaitė (2021 11 10 – 2021 11 16)

Lapkričio 10-16 d. Sužionių pagrindinėje mokykloje vyko Lenkų kalbos savaitės renginiai. Iš pradžių visi mokyklos mokiniai rašė diktantą. Pradinių klasių grupėje geriausiai diktantą parašė K.Buivydaitė, o vyresniųjų klasių grupėje – 10 kl. mokinė E.Kavaliauskaitė.

Mokiniams taip pat buvo organizuotas raiškaus skaitymo konkursas. Mokiniai skaitė pasirinktus lenkų rašytojų kūrinių ištraukas. Šiame konkurse geriausiai sekėsi 10 kl. mokinei B.Mežanec. Konkursų nugalėtojos buvo apdovanotos diplomais, o visi renginių dalyviai gavo padėkos raštus.

Lenkijos Nepriklausomybės diena (2021 11 11)

Lapkričio 11-oji – Lenkijos Nepriklausomybės diena. Svarbiausia Lenkijos nacionalinė šventė, kuri kasmet švenčiama ne tik Lenkijoje, bet ir Lietuvoje. Nepriklausomybės atgavimo minėjimas vyko ir Vilniaus rajono Sužionių pagrindinėje mokykloje. Šia proga buvo organizuotos veiklos, kurių metu mokiniai paruošė savo darbų stendą, skirtą Lenkijos Nepriklausomybės dienai atminti.

Mokslo ir žinių diena Sužionių pagrindinėje mokykloje (2021 09 01)

Mokslo ir žinių diena- tai šventė, kuri sukviečia mokyklos bendruomenę į naujų mokslo metų šventę. Tradicinėje šventėje nuskambėjo sveikinimai bei linkėjimai, nes kiekvieni mokslo metai yra ypatingi.

Lenkijos Nepriklausomybės diena (2020 11 11)
 Lapkričio 11 d. Sužionių pagrindinėje mokykloje buvo organizuotos veiklos, kurių metu mokiniai paminėjo Lenkijos Nepriklausomybės dieną. Mokiniai piešė, o vėliau buvo suorganizuota piešinių paroda.
Projektas „Sumani savivaldybė – Change the Game“ (2020 11 09)
projekt2-medium
   Sužionių pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja projekte „Sumani savivaldybė – Change the Game“. Projektą koordinuoja biologijos mokytoja metodininkė Regina Komar.
Ekskursija į Kauno Zoologijos sodą (2020 09 16)
   Rugsėjo  16 d. mūsų mokyklos mokiniai išvyko į pažintinę ekskursiją  Kauno Zoologijos sode . Mokiniai pasivaikščiojimo po Zoologijos sodą metu stebėjo ir grožėjosi įvairiausiais gyvūnais : nuo didžiulių kupranugarių iki nykštukinių bezdžionėlių . Aplankė ir plėšriųjų žvėrių sektorių , kuriame mokiniams labiausiai paliko liūtai ir tigras .Keliaujant pažinimo takeliais vaikai matė ir atpažino Lietuvos miškuose esamus gyvūnus : lapes , vilkus , šernus , šeškus , lūšis ir kitus  miško gyventojus . Vaikai stebėjo ir aikčiojo iš nuostabos , kaip vikriai, o  kartais labiau tingiai plaukiojo ruonis . Vaikščiodami po terariumą  mokiniai užgniaužę kvapą ,  stebėjo dideles bei mažas gyvates , grožėjosi chameleonais , varanais ,  krokodilais ir mažais vėžliukais .
   Kelionė į Zoologijos  sodą suteikė mokiniams pažinimo džiaugsmą ,  teigiamų emocijų ,  patenkino jų smalsumą ir paskatino dar labiau mylėti  ir globoti gyvūnus .

Rudsėjo 1- osios šventė Sužionių pagrindinėje mokykloje (2020 09 01)

Kai gandrų  pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, kai rasos lašeliai žiburiuoja ant ražienų ir  žalių stiebų, ne vieno mūsų  širdį persmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu.
   Kone po pusmečio tylos Sužionių pagrindinė mokykla vėl atgijo. Rugsėjo  pirmąją atvėrė visas savo duris ilgai lauktiems mokiniams. Šiemet šventė nešurmuliavo mokyklos kiemelyje. Mokiniai klausėsi šventinio mokyklos direktoriaus sveikinimo, dalyvavo klasės vadovų pirmose pamokose. Ir nors kaukės slėpė susirinkusiųjų šypsenas, švytinčios akys ir  rudeninių gėlių žiedai nuteikė visus sėkmingiems mokslo metams. Kiekvienas apgalvojome savo norus ir siekius. Lai rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą !

Paskutinis skambutis (2020 06 16)

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,

Kaip negrįžtantis aidas dainos…

Taip tos klasei praleistosios dienos

Nebegrįš , nebegrįš niekados.

 

Birželio 16 – baigiamoji mokslo metų diena. Ypatinga ji buvo Sužionių pagrindinės mokyklos dešimtokams, nes šią dieną mokyklinis skambutis jiems nuskambėjo paskutinį kartą, paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta. Mokyklą, lyg saugią užuovėją, paliekantys dešimtokai išklausė daug prasmingų žodžių ir linkėjimus, kuriuos tarė mokyklos direktorius Henrik Juchnevič, Sužionių seniūnas Tadeuš Aliancevič. Dešimtokams buvo įteikti mokyklos baigimo atestatai.

Paskutinio skambučio šventė baigėsi. Liko tik  geri ir gražūs prisiminimai, kurie dar ilgai lydės išeinančius į gyvenimą dešimtokus.

 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pagrindinė mokytojų ir mokinių komunikavimo priemonė – e-dienynas (https://www.manodienynas.lt).

Mokytojų nuožiūra papildomai gali būti naudojamos kitos mokymo platformos. Pamokos bus vykdomos pagal sudarytą tvarkaraštį (analogišką įprastajam), vyks visos jame nurodytos pamokos. Kiekvienos pamokos teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija aprašoma dienyno skiltyje ,,Namų darbai“, nurodomos užduočių nuorodos iš skaitmeninių aplinkų; taip pat dienyne bus fiksuojami įvertinimai ir suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokiniai iki nurodyto termino atlikę užduotis, išsiunčia darbus per dienyną skiltyje „Pranešimai“ ar kitu su mokytoju sutartu būdu, mokytojo pagalba teikiama tvarkaraštyje nurodytu arba su mokiniu sutartu laiku ir būdu.

Pagalbą, susijusią su informacinių technologijų naudojimu, teikia mokytojas Ježy Ingelevič.

Daugiau informacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu teikia klasių vadovai.

Administracija 8.00 – 16.00 val.

  • telefonas – 85 2505562
  • telefonas – 861690172

 

 

Svarbi informacija dėl koronaviruso 

Karantino režimas pagal Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ word

V-471 Dėl atvykstančių ir išvykstančių asmenų kontrolės

Dėl karantino režimo priemonių užtikrinimo

Sprendimas dėl nereceptinių vaistinių preparatų pardavimo gyventojams nuotoliniu būdu

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 16 D. SPRENDIMO NR. V-387 „ DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

Užgavienių šventimas mokykloje (2020 02 25)

Užgavienės – sena šventė, žinoma visose Europos  šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms iki Velykų. Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe.

Per užgavienes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti. Todėl mūsų mokykloje buvo suruoštas gausiai paruoštas stalas mokiniams ir mokytojams, kur kiekvienas galėjo paskanauti ant laužo keptų dešrelių ir kepsnelių, skanių pyragų įvairiausių sulčių. Veliau mokiniai kartu su mokytojais patraukė į sporto salę, kur žaidė įvairiausius žaidimus. Vėliau mokiniai šoko diskotekoje, pasipuošę užgavėnių kaukėmis.

Vasario 16 – oji Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena (2020 02 13)

Laisvė – tai  yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.

Tai tarsi istorijos pamoka, reikšminga diena kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Ir 1918 metų  vasario 16-oji, ir 1990 metų kovo 11-oji buvo lemtinga mūsų dabarčiai ir ateičiai. Tai svarbiausios šios valstybės datos.

Mūsų  mokykloje – vasario 14 d. – aktų salėje bus rodomas istorinis filmas, skirtas šiai atmintinai datai paminėti. Dailės mokytoja Henrika Pavliun organizavo mokinių darbų parodą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dienai atminti. Taip mūsų mokyklos mokiniai piešiniais prisidėjo prie šventės kūrimo.

 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas mokykloje (2020 01 13)

Sužionių pagrindinės mokyklos mokiniai sausio 13 d. paminėjo Laisvės gynėjų dieną. 8 val. mokyklos languose sužibo žvakutės Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti. Vėliau mokytojai mokiniams papasakojo apie 1991 metų sausio 13 d. tragiškus įvykius.

Lenkų kalbos savaitė (2019 11 15)

Lapkričio 11-15 d. Sužionių pagrindinėje mokykloje vyko Lenkų kalbos savaitės renginiai. Mokiniai rašė diktantą. Geriausiai diktantą parašė šie mokiniai: 10 kl. mokinė B.Usova, 10 kl. mokinė A.Paršuto, 9 kl. mokinė G.Sinkevič, 8 kl. mokinė B.Mežanec.

Mokiniams taip pat buvo organizuotas raiškaus skaitymo konkursas. Mokiniai skaitė lenkų rašytojo H.Sienkiewicz kūrinio „Potop“ ištraukas. Šiame konkurse geriausiai sekėsi 8 kl. mokinei B.Mežanec. Konkursų nugalėtojos buvo apdovanotos diplomais.

Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimas (2019 11 11)

Sužionių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai lapkričio 11 d. aplankė Lenkijos valstybės atkūrėjo ir maršalo J.Pilsudskio gimtinę Zulove. Šalia senojo ąžuolo, pasodinto buvusio Pilsudskių dvaro vietoje, yra pastatytas paminklas. Prie jo mokiniai uždegė žvakutes, padėjo gėlių. Mokiniams buvo priminti svarbiausi J.Pilsudskio biografijos epizodai.

Kalbų diena Europos geografiniame centre (2019 10 07)

Šiais metais kalbų dieną nuspręsta atšvęsti netradiciškai. 5-10  klasių mokiniai su mokytojais išvyko į Europos geografinį  centrą .Čia susirinkę mokytojai pravedė integracinę  pamoką gamtoje . Pamoka vyko Europos geografiniame centre. Mokiniai perskaitė referatus apie rusų , lenkų , lietuvių, anglų kalbų istoriją. Apibūdino Lietuvos ir Europos  bei kaimyninių  šalių geografinę  padėtį. Pasisveikino bulgarų, baltarusų, rusų , anglų , latvių , ukrainiečių , čekų kalbomis.
Vėliau pabuvojo Europos Centro Golfo Klubo aikštyne. Negalime atsidžiaugti Europos Sąjunga. Puoselėjame jos vertybes. Stengiamės mokytis kalbų, istorijos , geografijos.

 

Mokslo ir žinių diena Sužionių pagrindinėje mokykloje. (2019 09 02)

Rugsėjo 2 dieną Sužionių pagrindinėje mokykloje vyko Mokslo ir žinių šventė. Šia proga mokykloje buvo surengtas koncertas, kurio metu pirmokams buvo įteiktos kuprinės su mokymuisi reikaligomis priemonėmis.

Mokinius ir mokytojus pasveikino direktorius H.Juchnevič bei atvykę svečiai: seniūnas T.Aliancevič, LLS Sužionių skyriaus pirmininkė B. Pipirienė ir kiti.

 

 

 —